O udruzi

Naši ciljevi i djelatnost

Dana 16. listopada 2012. godine osnovana je udruga Stubička baština, udruga za očuvanje i promicanje zagorske kulturne i prirodne baštine s ciljem očuvanja i promicanja zagorske materijalne i nematerijalne kulturne i prirodne baštine.

Osnovni ciljevi udruge su:

 • istraživanje, prikupljanje, objedinjavanje i promicanje materijala bitnih za tradicijsku i drugu kulturnu i prirodnu baštinu u riječi, slici, zvuku i predmetima, kroz tematske sekcije,
 • poticati obnovu zanemarenih i zaboravljenih tradicijskih i drugih kulturnih i prirodnih vrijednosti i u njima sudjelovati,
 • razvijanje interaktivne mreže sa stanovništvom i rad na poticanju, afirmaciji, očuvanju te obnovi i zaštiti stubičke odnosno zagorske kulturne i prirodne baštine.

Kroz djelatnost:

 • senzibilizacijom stanovništva za zagorske kulturne i prirodne vrijednosti,
 • edukacijom, promicanjem i poticanjem njihove pravilne obnove i zaštite,
 • organizacijom tematskih radionica i izložaba (edukativne, tradicijskog i drugog rukotvorstva, gastronomske, likovne, foto, …) i druge tematske izložbe, radionice i manifestacije,
 • organiziranje tematskih seminara, predavanja, akcija, …
 • rad na izradi edukativnih i motivacijskih materijala,
 • razvijanje programa domaće i međunarodne suradnje sa srodnim udrugama i organizacijama s ciljem sudjelovanja u EU fondovima,
 • izdavanjem časopisa, brošura i knjiga iz područja svoje djelatnosti i dr.,
 • nagrađivanjem.

Kratkoročni i dugoročni učinci na sve generacije u dinamici ostvarenja imat će u budućnosti veoma vrijedne rezultate.

Stubička baština

udruga za očuvanje i promicanje zagorske kulturne i prirodne baštine

A Donja Stubica, Nova ulica 5
E stubicka.bastina@gmail.com

© 2014.-2015.
Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.