Prirodna baština

Prirodna baština

Odjel prirodne baštine radi registar prirodne baštine (stabla drvoreda – stanje, parkova – stanje, tradicijskih vrtova, trnaca, …). Priprema izložbu sa stručnim osvrtom…

Stubička baština

udruga za očuvanje i promicanje zagorske kulturne i prirodne baštine

A Donja Stubica, Nova ulica 5
E stubicka.bastina@gmail.com

© 2014.-2015.
Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.