Etno odjel

Etno odjel

Etno odjel bavi se sakupljanjem etnografskih predmeta (ono malo preostalih), za STUBIČKI ZAVIČAJNI MUZEJ. Jerko Peštaj i pridruženi članovi udruge Stubička baština OŠ Donja Stubica i DV Bubamara, za koji je potrebna zagorska tradicijska kuća.

Stubička baština

udruga za očuvanje i promicanje zagorske kulturne i prirodne baštine

A Donja Stubica, Nova ulica 5
E stubicka.bastina@gmail.com

© 2014.-2015.
Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.